Wat is een ruling voor vergoeding van auteursrechten?

Wanneer een software developer, marketeer, consultant of andere ‘creatieve’ werknemer auteursrechtelijk beschermde werken tot stand brengt, behoren de auteursrechten in principe toe aan de werknemer (en niet aan de werkgever!).


Maura Nachtergaele

Co-Founder, CEO

May 18, 2021

De werkgever en werknemer kunnen er evenwel voor kiezen een deel van het loon te beschouwen als een vergoeding voor de overdracht van de auteursrechten op deze werken. De werknemer geniet op dit deel een zeer voordelig belastingtarief van amper 7,5%, terwijl de kosten voor de werkgever gelijk blijven!

Deze manier van ‘alternatief verlonen’ is dan ook enorm populair aan het worden: ruim 38,000 Belgen genoten van dit  regime in 2018. kan je zien wat de impact is op het loon van werknemers.

Ruling?

Een zogenaamde ‘ruling’ of ‘voorafgaande beslissing’ is een akkoord tussen de fiscus en de belastingplichtige over hoe bepaalde belastingwetten zullen worden toegepast in de praktijk. Een ruling biedt rechtszekerheid aan de aanvrager, want ze is bindend voor alle diensten van de FOD Financiën. Het akkoord is geldig voor een periode van 5 jaar en kan niet terugwerken in de tijd.

Alle voorafgaande beslissingen uitgevaardigd door de Rulingcommissie kunnen -weliswaar anoniem- geraadpleegd worden via www.fisconetplus.be. Het aantal rulings voor auteursrechten is sinds 2017 met maar liefst 115%(!) gestegen.

Waarom een ruling voor auteursrechten aanvragen?

Via een dergelijke ruling krijgt de belastingplichtige dus absolute zekerheid over de correcte toepassing van het regime van auteursrechten. De aanvrager maakt o.a. een afspraak met de fiscus over het percentage van het brutoloon van de werknemer(s) dat kan uitbetaald worden in auteursrechten. Zo komt de belastingplichtige niet voor onaangename verrassingen te staan bij eventuele controles. En dit voor een toekomstige periode van vijf jaar.

Hoe verloopt de rulingprocedure?

Een rulingaanvraag wordt meestal gedaan met behulp van een derde gespecialiseerde partij, zoals Payflip. Het rulingproces begint doorgaans met het opstellen van een prefilingaanvraag. Een prefilingaanvraag is een anonieme, vereenvoudigde procedure om vroeg feedback te krijgen van de rulingcommissie of een eventuele rulingaanvraag zou slagen of niet. Dit proces duurt ongeveer 4 tot 8 weken.

Wanneer de prefilingaanvraag aanvaard wordt, stuurt de aanvrager de officiële, niet-anonieme aanvraag naar de zogenaamde Rulingcommissie. Deze neemt doorgaans het besluit van de prefiling over. Het officiële akkoord wordt dan ongeveer 10 weken later verwacht. Het hele proces duurt dus ongeveer vier maanden (vanaf de prefilingaanvraag). Aangezien rulings niet retroactief werken, kan de belastingplichtige ‘toepassing maken’ van de ruling in de maand volgend op de maand waarin de ruling wordt afgeleverd.

In geval van een ruling voor auteursrechten betekent dit dat een werkgever een fiscaalvriendelijke vergoeding voor auteursrechten kan uitbetalen in de maand volgend op de maand waarin de ruling werd uitgevaardigd.

Wat is de rol van Payflip hierin?

Een ruling aanvragen is een behoorlijk fiscaalrechtelijke aangelegenheid en één waarvoor veel consultants hoge prijzen aanrekenen (‘uurtje factuurtje’). Dit hoeft echter niet per se zo duur te zijn. D.m.v. een geautomatiseerd proces maakt Payflip deze vorm van verlonen betaalbaar voor kmo’s.

We overlopen gratis samen met jou de klassieke vragen rond de aanvraag van een ruling voor auteursrechten: wat doet jouw bedrijf, wat zijn de functiecategorieën die in aanmerking zouden kunnen komen voor het regime, hoe ziet de creatieve tijdsbesteding van die werknemers eruit. Payflip stuurt je vervolgens een meer gedetailleerde berekening van het netto-voordeel dat je werknemers kunnen ontvangen. Vervolgens ontvang je van Payflip een offerte. De prijs hiervan kan je al vinden op onze pagina over auteursrechten.

Eens de offerte aanvaard is, beginnen me meteen aan een eerste draft van de rulingaanvraag. Hiervoor dien je een aantal data op ons GDPR-vriendelijk platform up te loaden die wij nodig hebben om de fase van prefiling op te starten. Eens van wal gestoken, houden we je op de hoogte van de communicatie met de fiscus. Als alles goed gaat, zit er ten slotte na vier maanden een ruling in je brievenbus! Neem zeker een kijkje op payflip.be/auteursrechten als je geïnteresseerd bent of contacteer ons op info@payflip.be.

Goesting gekregen om bij Payflip te werken? 

Hier vind je al onze openstaande vacatures. Val je niet helemaal in deze kraam? Stuur ons gerust een berichtje op jobs@payflip.be. We maken graag kennis!

Afbeelding vacature

Partnership lead

Looking for a partnership lead with solid stakeholder management skills. Sector does not matter!

Lees meer (EN)
Afbeelding vacature

Business developers (NL)

Looking for business developers with and without experience! As long as "sales" is in your DNA!

Lees meer (EN)
Afbeelding vacature

Customer success managers

Looking for a customer success manager with at least 2 years of experience in the Belgian salary sector, whether it would be as a legal, tax or payroll consultant.

Lees meer (EN)
Afbeelding vacature

Software engineers

Looking for software engineers with 2 years of experience (or equivalent 😉). Ideally, you have experience in both frontend and backend development, but if not, your willingness to learn wins!

Lees meer (EN)

Meer over auteursrechten

Meer over bonussen

Meer over flexibel verlonen

Meer over flexibel verlonen

Meer over verlonen

Meer over mobiliteit