Het voordeel van alle aard… een klassieker op de loonfiche

Voordelen van alle aard (VAA); je zal ze sowieso al gezien hebben op je loonfiche. Maar wat zijn VAA precies, en hoe worden ze belast?


Maura Nachtergaele

Co-Founder, CEO

June 15, 2021

VAA zijn goederen of diensten die een werkgever gratis of tegen een lage prijs aan een werknemer voor privégebruik aanbiedt. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een bedrijfswagen, een gsm met abonnement, een laptop, internetaansluiting, maar bijvoorbeeld ook huishoudpersoneel, gratis elektriciteit of zelfs goedkope leningen kunnen als voordeel aan de werknemer worden toegekend.

De overheid beschouwt deze ‘voordelen van alle aard’ in het algemeen als een vorm van loon. Op de waarde van de voordelen van alle aard zullen dus zowel belastingen als socialezekerheidsbijdragen (RSZ) verschuldigd zijn.

Hoe worden de voordelen berekend?

In principe stemt de waarde van het voordeel van alle aard overeen met de effectieve waarde van het privégebruik van de goederen of diensten. Voor veel voordelen werd echter door de overheid een forfaitair bedrag vastgesteld. Dit betekent dat een vast bedrag gekleefd werd op de waarde van het voordeel.

Voor een PC bijvoorbeeld wordt het voordeel geschat op 72 euro per jaar, voor een internetverbinding is dat 60 euro per jaar. Het zijn deze bedragen waarop de werknemer personenbelasting betaalt.

Hoe werkt het praktisch?

Meestal worden de VAA verrekend via het maandelijkse loon. Het sociaal secretariaat telt dan maandelijks een bedrag bij het loon om de te betalen RSZ en bedrijfsvoorheffing (= voorschot op belastingen) te berekenen.

Een eenvoudig voorbeeld: een werkgever stelt een werknemer een gsm ter beschikking. De werknemer gebruikt deze gsm naast het werk ook in zijn privéleven. De waarde van dit privégebruik is forfaitair vastgelegd op 4 euro per maand.

Op de maandelijkse loonbrief wordt de waarde van het VAA eerst bij het brutoloon geteld. Dit is nodig om op het totaalbedrag RSZ en bedrijfsvoorheffing in te houden. Om vervolgens bij het nettoloon uit te komen, wordt het bedrag van het VAA uiteraard weer in mindering gebracht. Het voordeel bestaat immers uit het gebruik van de gsm, en niet uit een vergoeding van 4 euro.

Met deze blog willen we flexibel verlonen toegankelijk maken voor KMO’s. Nog steeds niet zeker hoe te beginnen? Bezoek onze website payflip.be of stuur ons een mailtje op info@payflip.be.

Goesting gekregen om bij Payflip te werken? 

Hier vind je al onze openstaande vacatures. Val je niet helemaal in deze kraam? Stuur ons gerust een berichtje op jobs@payflip.be. We maken graag kennis!

Afbeelding vacature

Legal Manager

For our Belgian market, we are looking for a legal customer success manager with at least 1 year of experience in social or tax law.

Lees meer (EN)
Afbeelding vacature

Software Engineer

For our Belgian market, we are looking for software engineers with 2 years of experience (or equivalent 😉). Ideally, you have experience in both frontend and backend development, but if not, your willingness to learn wins!

Lees meer (EN)

Meer over auteursrechten

Meer over bonussen

Meer over flexibel verlonen

Meer over flexibel verlonen

Meer over verlonen

Meer over mobiliteit