Terugbetaling individueel pensioensparen

Op deze pagina vind je alle vragen omtrent

Terugbetaling individueel pensioensparen

. Vind je toch het antwoord niet op je vraag? Gebruik de chat rechts onderaan om je vragen rechtstreeks aan de Payflip medewerkers te stellen!

Hoe werkt het? 

Over welke soort pensioensparen gaat het precies?

Drop down pijl

Het individueel pensioensparen.

Er zijn 3 ‘pijlers’ van pensioensparen:

  1. Je wettelijk pensioen. Dit bouw je op door sociale zekerheidsbijdragen te betalen op je loon.
  2. Je collectief aanvullend pensioen. Dit is de zogenaamde ‘groepsverzekering’ die je vaak bij je bedrijf ontvangt.
  3. Je individueel pensioensparen. Dit gebeurt meestal via je bank of verzekeringsmakelaar.

De terugbetaling van de premies pensioensparen in het cafetariaplan gaat over deze derde pijler: het individueel pensioensparen via je bank of verzekeringsmakelaar.

Voor 2022 was het maximum bedrag aan premies voor dit soort pensioensparen 990 euro of 1 270 euro. Jouw premies aan individueel pensioensparen kan je laten terugbetalen in het cafetariaplan.

Voor welke periode kan ik een terugbetaling aanvragen?

Drop down pijl

Voor het pensioensparen kan je enkel een terugbetaling vragen. Je moet dus het bedrag ingeven dat je hebt gespaard in het vorige kalenderjaar.

Kan ik een bedrag ingeven dat lager is dan mijn gespaard bedrag?

Drop down pijl

Ja. Stel dat je 990 euro hebt gespaard vorig jaar, dan mag je perfect een bedrag ingeven in de tool dat lager is dan dit bedrag, bv. 700 euro.

Drop down pijl


Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Praktisch...

De MyMinFin website werkt niet?!

Drop down pijl

Laat de MyMinFin website het afweten? Panikeer niet. Meestal herstelt de website zich na 24 uur. Laadt de website dan nog steeds niet of vind je de documenten niet terug? Probeer nogmaals 24 uur te wachten. Moet je dringend je keuzes maken? Stuur dan een mailtje naar je werkgever en support@payflip.be.

Kan ik ook een terugbetaling vragen voor mijn partner?

Drop down pijl

Nee. Dit is niet mogelijk. Je kan enkel een terugbetaling voor jezelf aanvragen.

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Mijn portefeuille...

Wat is het voordeel van een terugbetaling van individueel pensioensparen in het cafetariaplan?

Drop down pijl

Naast het fiscaalvriendelijk opzij zetten van een zakcentje voor je oude dag, hangt er ook een financieel voordeel aan de terugbetaling van pensioensparen in het cafetariaplan.

Hoezo? Op de terugbetaling van premies in het kader van individueel pensioensparen worden er (quasi) geen sociale zekerheidsbijdragen geheven. De normale belastingentarieven zijn echter wel van toepassing op de terugbetaling. Dit betekent dat je meer dan 40% (netto) overhoudt bij de keuze voor de terugbetaling van individueel pensioensparen in vergelijking met de keuze voor cash.

Wanneer ik kies voor een terugbetaling van premies individueel pensioensparen, geniet ik dan nog steeds het belastingvoordeel voor het individueel pensioensparen?

Drop down pijl

Absoluut. Dit belastingvoordeel werd immers al verwerkt bij jouw belastingafrekening van vorig jaar.

Wanneer ontvang ik de terugbetaling van mijn pensioensparen?

Drop down pijl

Dit ontvang je wanneer je keuze in Payflip wordt goedgekeurd. 

Heeft deze keuze een impact op mijn pensioen of andere sociale rechten?

Drop down pijl

De eindejaarspremie inzetten voor terugbetaling pensioensparen, IT, fiets en ziekteverzekering heeft inderdaad een invloed op de opbouw van sociale rechten. Deze houden immers allemaal (behalve IT) een vrijstelling in voor de werknemer om 13,07% RSZ bijdragen te betalen (bijdrage op loon).

Deze bijdrage van 13,07% bestaat uit 7,5% voor de ‘pot pensioen’, 4,70% voor de ‘pot’ ziekte en invaliditeit’ en 0,87% voor de ‘pot werkloosheid’. Elke ‘pot’ kent zijn plafonds. Dit zijn maximumbedragen waarbovenop geen rechten meer opgebouwd worden. Voor pensioenen is dat bij een brutoloon van zo’n EUR 5 000 per maand, voor ziekte en invaliditeit is dat ongeveer EUR 3 700 per maand en voor werkloosheid is dat ongeveer EUR 2 700 per maand.

Het is aan jou als werknemer om in te schatten of het financieel voordeel dat je doet met één of meerdere keuzes te maken in het plan, dit (minimale) verlies aan de opbouw van rechten waard is.

Voor de volledigheid:

– de keuze voor vakantiedagen laten de opbouw van sociale rechten onverlet (omdat het loon wordt doorbetaald, met alle inhoudingen vandien).

– aan de opbouw van vakantiegeld wordt niet geraakt, daar de eindejaarspremie niet behoort tot de basis voor berekening van het vakantiegeld.

Wat is het 'voordeel versus cash' in de tool?

Drop down pijl

Het voordeel versus cash in de tool duidt aan hoeveel je netto meer overhoudt van je dertiende maand door een bepaalde keuze te maken in je cafetariaplan.

Dit voordeel komt voort uit het feit dat je voor de meeste voordelen in het cafetariaplan minder sociale zekerheidsbijdragen en belastingen moet betalen dan op cash.

Van waar komt mijn budget?

Drop down pijl

Je budget is de kost voor de werkgever van je eindejaarspremie. Je eindejaarspremie (‘dertiende maand’) is een extra maandloon dat je krijgt op het einde van elk jaar. Deze eindejaarspremie wordt echter zodanig hoog belast, dat er minder dan de helft van overblijft.

Zoals gezegd hierboven bestaat je budget uit de kostprijs van de werkgever voor jouw eindejaarspremie. Dit is je bruto maandloon vermenigvuldigd met ongeveer 1,27.

Waarom 1,27? Je werkgever dient immers een percentage rond de 27% te betalen als sociale bijdrage bovenop jouw loon. Dit bedrag, de werkgeverskost van je eindejaarspremie, wordt nu dus volledig voor jou ter beschikking gesteld om te spenderen in de tool.

Meer weten over brutoloon, nettoloon en werkgeverskost? Klik hier.

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Zie je je vraag hier niet staan?

Laat het ons weten!