IT-toestellen

Op deze pagina vind je alle vragen omtrent

IT-toestellen

. Vind je toch het antwoord niet op je vraag? Gebruik de chat rechts onderaan om je vragen rechtstreeks aan de Payflip medewerkers te stellen!

Hoe werkt het? 

Hoe kies ik mijn IT-toestel in de tool?

Drop down pijl

In de tool vind je de website(s) waarop je je IT-toestel kan kiezen. Wanneer je een IT-toestel hebt gevonden die bij je past, doe je het volgende:

  • Copy-paste de URL van de pagina waarop je je IT-toestel hebt gevonden in het daarvoor bestemde invulveld
  • Vul de catalogusprijs inclusief BTW in van het gekozen toestel. Dit is meestal de prijs die centraal geafficheerd staat op de website.
  • Optioneel vul je de gewenste specificaties van het toestel in bv. “Een zwarte telefoon met 64 GB geheugen”

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Praktisch...

Wanneer ontvang ik mijn IT-toestel?

Drop down pijl

Wanneer je je keuzes indient zal je werkgever overgaan tot het bestellen van je toestel. Doorgaans is dit maximaal een maand na het indienen van je keuzes.


Wordt het IT-toestel meteen mijn bezit?

Drop down pijl

Nee. Belangrijk om te weten is dat het IT-toestel het bezit blijft van je werkgever tot de afschrijvingsperiode voorbij is. Wanneer de afschrijvingsperiode voorbij is, koop je het IT-toestel over van je werkgever aan de restwaarde die vermeld staat in je cafetariaplan policy.


Wat is de afschrijvingsperiode?

Drop down pijl

De afschrijvingsperiode duidt aan gedurende welke periode je het toestel ter beschikking krijgt van je werkgever. Gedurende deze periode blijft het IT-toestel eigendom van je werkgever, en heb jij het recht om het IT-toestel te gebruiken.

Na de afschrijvingsperiode koop je het IT-toestel over van je werkgever aan de restwaarde die vermeld staat in je cafetariaplan policy. Daarna wordt het toestel jouw bezit.

Wat gebeurt er na de afschrijvingsperiode?

Drop down pijl

Na de afschrijvingsperiode koop je het IT-toestel over van je werkgever voor de restwaarde. De details hiervan vind je in je cafetariaplan policy. Dan wordt het toestel jouw bezit.

Wat als ik uit dienst treed tijdens de afschrijvingsperiode?

Drop down pijl

Wat er gebeurt met je IT-toestel als je uit dienst treed is gespecifieerd in de cafetariaplan policy van je bedrijf.

Kan ik 2 dezelfde IT-toestellen tegelijkertijd kiezen?

Drop down pijl

Je kan geen 2 dezelfde IT-toestellen (bv. 2 smartphones) nemen via het cafetariaplan. Het cafetariaplan gaat er immers vanuit dat je het IT-device ook gedeeltelijk voor professionele doeleinden zal gebruiken.


Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Mijn portefeuille...

Wat is het voordeel van een IT-toestel op te nemen in mijn cafetariaplan?

Drop down pijl

Het opnemen van een IT-toestel heeft heel wat voordelen.

Ten eerste geeft je werkgever je de mogelijkheid om uit een ruim assortiment aan IT-toestellen je keuze te maken.

Ten tweede is de keuze voor een IT-toestel ook financieel voordelig. Op de eindejaarspremie (dertiende maand) word je immers zwaar belast. Als je er bijvoorbeeld voor kiest de eindejaarspremie in cash te laten uitbetalen, dan krijg je voor een bedrag van 1200 euro na belastingen ongeveer 450 euro op je rekening gestort.

Zou je ervoor kiezen om een IT-toestel van 1200 euro aan te kopen in het cafetariaplan, levert je dit een behoorlijk financieel voordeel op. Op de waarde van het IT-toestel dient er immers amper belastingen betaald te worden. De enige belastingen die betaald dienen te worden zijn de maandelijkse belastingen op het voordeel van alle aard (€1,5 voor smartphone en tablet; €3 voor laptop) en de overnameprijs van het toestel na de afschrijvingsperiode.

Met hetzelfde budget van 1200 euro in het cafetariaplan, heb je dus een toestel met een waarde van 1200 euro mits betaling van de (lage) overnameprijs in plaats van een cash uitbetaling van 450 euro.

Heeft deze keuze een impact op mijn pensioen of andere sociale rechten?

Drop down pijl

De eindejaarspremie inzetten voor terugbetaling pensioensparen, IT, fiets en ziekteverzekering heeft inderdaad een invloed op de opbouw van sociale rechten. Deze houden immers allemaal (behalve IT) een vrijstelling in voor de werknemer om 13,07% RSZ bijdragen te betalen (bijdrage op loon).

Deze bijdrage van 13,07% bestaat uit 7,5% voor de ‘pot pensioen’, 4,70% voor de ‘pot’ ziekte en invaliditeit’ en 0,87% voor de ‘pot werkloosheid’. Elke ‘pot’ kent zijn plafonds. Dit zijn maximumbedragen waarbovenop geen rechten meer opgebouwd worden. Voor pensioenen is dat bij een brutoloon van zo’n EUR 5 000 per maand, voor ziekte en invaliditeit is dat ongeveer EUR 3 700 per maand en voor werkloosheid is dat ongeveer EUR 2 700 per maand.

Het is aan jou als werknemer om in te schatten of het financieel voordeel dat je doet met één of meerdere keuzes te maken in het plan, dit (minimale) verlies aan de opbouw van rechten waard is.

Voor de volledigheid:

– de keuze voor vakantiedagen laten de opbouw van sociale rechten onverlet (omdat het loon wordt doorbetaald, met alle inhoudingen vandien).

– aan de opbouw van vakantiegeld wordt niet geraakt, daar de eindejaarspremie niet behoort tot de basis voor berekening van het vakantiegeld.

Wat is het 'voordeel versus cash' in de tool?

Drop down pijl

Het voordeel versus cash in de tool duidt aan hoeveel je netto meer overhoudt van je dertiende maand door een bepaalde keuze te maken in het cafetariaplan.

Dit voordeel komt voort uit het feit dat je voor de meeste voordelen in het cafetariaplan minder sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing moet betalen dan op cash.

Van waar komt mijn budget?

Drop down pijl

Je budget is de kost voor de werkgever van je eindejaarspremie. Je eindejaarspremie (‘dertiende maand’) is een extra maandloon dat je krijgt op het einde van elk jaar. Deze eindejaarspremie wordt echter zodanig hoog belast, dat er minder dan de helft van overblijft.

Zoals gezegd hierboven bestaat je budget uit de kostprijs van de werkgever voor jouw eindejaarspremie. Dit is je bruto maandloon vermenigvuldigd met ongeveer 1,27.

Waarom 1,27? Je werkgever dient immers een percentage rond de 27% te betalen als sociale bijdrage bovenop jouw loon. Dit bedrag, de werkgeverskost van je eindejaarspremie, wordt nu dus volledig voor jou ter beschikking gesteld om te spenderen in de tool.

Meer weten over brutoloon, nettoloon en werkgeverskost? Klik hier.

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Drop down pijl

Zie je je vraag hier niet staan?

Laat het ons weten!