Kostenvergoedingen: documenteer ze goed

Etentje met klanten? Gebruik van de eigen GSM of laptop? Thuisbureau? Noem maar op! Dit zijn slechts enkele voorbeelden van kosten die vaak door de werkgever worden terugbetaald aan werknemers. Deze kosten worden immers gemaakt voor beroepsdoeleinden en zijn dan ook ten laste van de werkgever. Een wettelijke definitie van kosten ten laste van de werkgever bestaat echter niet. De beoordeling of een kost eigen is aan de werkgever kan dus van case tot case verschillen.


Maura Nachtergaele

Co-Founder, CEO

March 1, 2021

Vrijgesteld van belastingen en RSZ

Ook de RSZ en de fiscus erkennen deze realiteit en aanvaarden dat een terugbetaling van kosten die eigen zijn aan de werkgever, niet kan beschouwd worden als loon. Een terugbetaling is dus vrijgesteld van werkgevers- en werknemersbijdragen voor sociale zekerheid en belastingen. In hoofde van de werkgever is een terugbetaling van dergelijke kosten fiscaal aftrekbaar.

De terugbetaling van deze kosten aan de werknemer gebeurt idealiter o.b.v. bewijsstukken (facturen, BTW-bonnetjes, kastickets,..). Hoewel deze werkwijze een hele administratie met zich meebrengt, laat ze weinig ruimte tot discussie met de RSZ en fiscus.

Forfaitair bedrag

Om de administratieve rompslomp te vermijden, aanvaarden de RSZ en de fiscus dat de werkgever en de werknemer kunnen overeenkomen over een forfaitaire raming van de gemaakte kosten (per maand). Dit is een vast bedrag per kostencategorie (bv. representatie of thuiswerk) dat in principe onveranderlijk is en dat geacht wordt alle kosten in een bepaalde categorie te dekken. Omdat de forfaitaire waardering van de kosten niet gemakkelijk is (en veel werkgevers hun kans schoon zien om hoge bedragen te hanteren), hebben de RSZ en de fiscus (afzonderlijk!) richtlijnen uitgevaardigd omtrent de bedragen die zij aanvaarden als ‘realistisch’ en ‘acceptabel’.

Thuiswerkvergoedingen

Populair zijn bijvoorbeeld de forfaitaire bedragen voor de kosten i.v.m. thuiswerk. Zo kunnen de werknemers die op regelmatige basis een deel van hun werk thuis doen en daar dus een bureau hebben ingericht, rekenen op een forfaitaire vergoeding van ongeveer € 127 per maand. Dit bedrag zou de kosten voor elektriciteit, verwarming en klein bureaumateriaal dekken. Bovendien komt er nog eens € 20 bij in het geval de werknemer zijn eigen internetverbinding of PC gebruikt.

Documentatie

Werkgevers moeten hun systeem van kostenvergoedingen wel kunnen motiveren en bewijzen dat deze forfaitaire bedragen overeenstemmen met de realiteit. Zo kan niet elke werknemer zomaar aanspraak maken op een forfaitaire kostenvergoeding: werkgevers moeten kunnen aantonen dat die aannemelijk is voor een bepaalde werknemer, rekening houdend met zijn functieomschrijving en werkomstandigheden.

Een goed gedocumenteerde onkosten policy is dus goud waard! Vragen omtrent de implementatie van deze interessante piste? Aarzel niet om een mailtje te sturen naar info@payflip.be!

Goesting gekregen om bij Payflip te werken? 

Hier vind je al onze openstaande vacatures. Val je niet helemaal in deze kraam? Stuur ons gerust een berichtje op jobs@payflip.be. We maken graag kennis!

Afbeelding vacature

Customer success manager

Looking for a customer success hero with at least 2 years of experience! 🥰

Lees meer (EN)
Afbeelding vacature

Product designer

Looking for a passionate product designer with more than 3 years experience.

Lees meer (EN)
Afbeelding vacature

Business developers (NL)

Looking for business developers with and without experience! As long as "sales" is in your DNA!

Lees meer (EN)
Afbeelding vacature

Flex reward expert

Looking for a customer success manager with at least 2 years of experience in the Belgian salary sector, whether it would be as a legal, tax or payroll consultant.

Lees meer (EN)
Afbeelding vacature

Software engineers

Looking for software engineers with 2 years of experience (or equivalent 😉). Ideally, you have experience in both frontend and backend development, but if not, your willingness to learn wins!

Lees meer (EN)

Meer over auteursrechten

Meer over bonussen

Meer over flexibel verlonen

Meer over flexibel verlonen

Meer over verlonen

Meer over mobiliteit